Trước khi gặp khách hàng, bạn nên có 1 tài liệu thuyết trình dự án được thiết kế sẵn dành riêng cho mình nhằm:

  • Giới thiệu thông tin rõ ràng hơn với khách hàng, không chỉ đơn thuần là các mẫu tờ rơi, tài liệu dự án chung có sẵn
  • Nhấn mạnh yếu tố cá nhân, thông tin cá nhân của mình trong tài liệu
  • Tạo ấn tượng chuyên nghiệp cho khách hàng về cá nhân của mình tốt hơn

---


---

Trong quá trình thao tác, nếu gặp khó khăn bạn liên hệ với Help Center để được hỗ trợ nhé.