Bạn có thể thiết kế mẫu hồ sơ cá nhân đề giới thiệu về bản thân của mình. Thông qua đó, khách hàng có thể hiểu thêm về cá nhân, công việc, thành tích... của bạn

Marketing Studio đang hỗ trợ 2 mẫu porfolio: https://my.rever.vn/marketing/studio?scope=portfolio 

---

Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ Help Center để được hỗ trợ nhé.