Hệ thống My Rever đã thiết kế sẵn các mẫu đăng rao bán / cho thuê nhà đất rất đẹp mắt. Bạn chỉ cần hệ thống và điền thông tin vào, chưa đầy 3p là bạn sẽ có 1 mẫu đăo rao bán / thuê nhà vô cùng đẹp mắt và thu hút


Tổng cộng có 9 mẫu biển đăng rao hệ thống đang hỗ trợ


Hướng dẫn sử dụng chi tiết: https://my.rever.vn/marketing/studio?scope=yard_sign