Từ ngày 23/9/2019, việc tạo nhà đất - listing trên hệ thống admin.rever.vn chính thức dừng hoạt động.

Hoạt động sẽ tiếp tiếp được thực hiện trên My Rever


Hướng dẫn chi tiết về cách thức tạo nhà đất - listing mới trên My Rever, bạn có thể tham khảo các hướng dẫn tại ĐÂY.