Ngày 23/9/2019, các bạn đã có thể tạo được các liên hệ - contact mới trên hệ thống My Rever để quản lý: https://my.rever.vn/contact/lead 

---

  • Danh sách contact - danh bạ từ tài khoản Hubspot của các bạn đã được đồng bộ 100% về My Rever. Trường hợp bị thiếu, RVA vui lòng liên hệ Help Center để được hỗ trợ.
  • Contact tạo mới trên Hubspot sẽ được tự đồng bộ về My Rever. Contact tạo mới ở My Rever không đồng bộ lại về Hubspot.
  • RVA tạo contact trên My Rever có thể trùng được với nhau, tức 1 contact nhiều RVA có thể cùng sở hữu.
  • Hiện tại tính năng đo lường, theo dõi, gửi email, tạo nhắc hẹn... cho liên hệ - contact trên My Rever (tương tự như Hubspot) vẫn đang được xây dựng. RVA vẫn nên tiếp tục sử dụng Hubspot để thao tác các phần này.

---

Hướng dẫn sử dụng tính năng tạo liên hệ - contact: http://help.rever.vn/support/solutions/folders/47000134914