Nhà đất bạn đã tạo có thể sẽ được xóa bất kỳ lúc nào. Nhà đất tạo nhầm, đã được bán/cho thuê... bạn hoàn toàn có thể xóa được. Thao tác rất đơn giản như bên dưới

Lưu ý: Nhà đất khi đã xóa sẽ không thể khôi phục lại. Bạn hãy chắc chắc điều này trước khi thao tác xóa nhé. Hoặc có thể đưa Nhà đất về trạng thái Không hoạt động và Hiển thị Chỉ mình tôi để dễ quản lý hơn.

---

Mọi thắc mắc trong quá trình thao tác, vui lòng liên hệ với Help Center để được hỗ trợ.