Ngoài việc quản lý nhà đất của mình, bạn cũng có thể xem, theo dõi các nhà đất khác trên hệ thống. Help Center sẽ hướng dẫn bạn các cách thức cơ bản đến tìm kiếm, xem nhà đất nhé

---

1. Xem nhà đất của đội nhóm - team của bạn.

Bạn có thể xem được tất cả những nhà đất hiện tại mà các đồng nghiệp khác trong đội nhóm - team của mình sở hữu (trừ các nhà đất ở chế độ Hiển thị: Chỉ mình tôi, tức chỉ có đồng nghiệp của bạn nhìn thấy). Cách thức rất đơn giản: