Để quản lý khách hàng của bạn hiệu quả, bạn có thể tiến hành phân loại khách hàng hiện có của mình theo nhóm. Hệ thống đã tạo mặc định cho bạn 4 nhóm như hình


Cách thêm/đổi 1 Liên hệ - contact vào nhóm:


Hệ thống đang mặc định 4 nhóm có sẵn, bạn có thể tạo thêm nhóm để dễ dàng quản lý hơn:Bạn cũng hoàn toàn có thể xóa đi các nhóm hiện có của mình hoặc thay đổi tên nhóm để phù hợp hơn


Rất đơn giản đúng không nào, các bạn hoàn toàn có thể thao tác với nhóm trên Danh bạ nhé.

Mọi thắc mắc trong quá trình thao tác, vui lòng liên hệ với Help Center để được hỗ trợ.