Một website không thể thiếu phần tin tức - blog. Bạn có thể biên soạn nội dung các bài tin tức - blog về nhà đất, dự án, thị trường... dựa trên các công cụ có sẵn của hệ thống website của tôi: https://my.rever.vn/marketing/my-website/blog/listing 

---

Video hướng dẫn chi tiết cách thực hiện: