Sau khi nhà đất của các bạn đã được xuất bản, bạn vẫn hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại thông tin nhà đất của mình


Thay đổi loại dịch vụ (Bán/Thuê/Bán và cho thuê) hoặc giá đăng bán/thuê của nhà đất

Giá bán hoặc thuê có thể bị biến động theo thời gian, từ phía chỉ nhà đất. Các bạn có thể vào mục Đăng kê trong nhà đất đã tạo để chỉnh sửa lại thông tin.


Thay đổi tiêu đề hiển thị trên website của nhà đất

Sau khi đã xuất bản hoàn tất, trường thông tin tiêu đề sẽ bị hệ thống đóng băng lại và không thể sửa được.

Nguyên nhân là vì Tiêu đề liên quan đến việc hiển thị trực tiếp trên website rever.vn, kết quả tìm kiếm google, có thể xem là "bộ mặt" của nhà đất của bạn.

Để có thể tự sửa tiêu đề này lại được, bạn làm theo các bước sau

  1. Đổi Hiển thị của nhà đất thành Chỉ mình tôi
  2. Chỉnh sửa thông tin Tiêu đề theo ý mình
  3. Lưu thay đổi
    •  
  4. Chuyển Hiển thị của nhà đất thành Xuất bản trở lại

Bộ phận content sẽ tiến hành duyệt lại xuất bản cho Nhà đất này của mình