Bạn có thể xóa nhiều khách hàng cùng một lúc trong danh bạ của mình. Thao tác rất đơn giản

  • Để xóa tất cả khách hàng hiện có trên trang, bạn chọn vào ô vuông cạnh Danh xưng (1) để chọn tất cả khách hàng hiện có trên trang (2).  Sau đó chọn Xóa (3)

  • Để xóa 1 vài khách hàng tùy chọn, bạn chọn vào ô vuông tương ứng với khách hàng đó, sau đó chọn Xóa

  • Lúc này, popup thông báo sẽ hiện lên cùng với danh sách khách hàng bạn đã chọn để kiểm tra lại. Bạn có thể loại bỏ khách hàng đã chọn ra khỏi danh sách xóa bằng cách bấm vào dấu X (1). Cuối cùng, bạn bấm Xác nhận (2) để xóa khách hàng khỏi danh sách Tiềm năng/Liên hệ