Sau khi tạo Nhóm khách hàng để dễ dàng quản lý hơn. Bước tiếp theo, bạn sẽ thêm các khách hàng vào nhóm đã tạo

Cách 1: Thêm từng khách hàng vào nhóm

  • Bấm chọn vào 1 khách hàng cần thao tác. Bấm nút Tương tác (1) sau đó chọn Thêm vào nhóm (2)

  • Popup thông báo hiện lên. Bạn chọn Nhóm mà khách hàng này sẽ được thêm vào (1)

  • 1 khách hàng có thể được thêm vào nhiều nhóm 1 lúc. Bạn có thể tác chọn nhiều Nhóm ở bước này. Cuối cùng, bấm nút Xác nhận để thêm khách hàng vào Nhóm đã chọn.

Cách 2: Thêm nhiều khách hàng cùng 1 lúc vào Nhóm

  • Để thêm tất cả khách hàng hiện có trên trang vào Nhóm, bạn chọn vào ô vuông cạnh Danh xưng (1) để chọn tất cả khách hàng hiện có trên trang (2).  Sau đó chọn Thêm vào nhóm (3)

  • Để thêm 1 vài khách hàng tùy chọn, bạn chọn vào ô vuông tương ứng với khách hàng đó, sau đó chọn Thêm vào nhóm

  • Lúc này, popup thông báo sẽ hiện lên cùng với danh sách khách hàng bạn đã chọn để kiểm tra lại. Bạn có thể loại bỏ khách hàng đã chọn ra khỏi danh sách Thêm vào nhóm bằng cách bấm vào dấu X (1).

  • Sau khi đã chốt danh sách khách hàng thêm vào Nhóm, bạn tiến hành một hoặc nhiều Nhóm mà mình muốn thêm vào rồi bấm Xác nhận tương tự như Cách 1