Trạng thái của khách hàng dùng để theo dõi, kiểm soát và phân loại danh sách khách hàng của bạn hiệu quả nhất. Vi dụ, nếu như danh sách khách hàng của bạn phần lớn ở Trạng thái Đang tìm hiểu thì bạn cần phải bỏ công sức nhiều hơn để hỗ trợ cho các khách hàng đó, để giúp họ trở thành trạng thái Sẵn sàng mua. Bạn có thể thay đổi trạng thái của khách hàng bất kỳ lúc nào


Cách 1: Thay đổi trạng thái của từng khách hàng

  • Bấm chọn vào 1 khách hàng cần thao tác. Bấm nút Tương tác (1) sau đó chọn Đổi trạng thái (2)

  • Bạn cũng có thể vào danh sách Liên hệ của mình, bấm vào ký hiệu bánh răng cưa (1) và chọn Đổi trạng thái (2) cho khách hàng muốn tùy chỉnh

  • Popup thông báo hiện lên. Bạn chọn Trạng thái cho khách hàng này. Sau đó bấm nút Xác nhận.

  • Lúc này, trạng thái của khách hàng sẽ được cập nhật


Cách 2: Thay đổi trạng thái của nhiều khách hàng 1 lúc

  • Click chọn vào ô vuông bên cạch danh xưng của các khách hàng muốn thay đổi trạng thái, sau đó chọn Đổi trạng thái

  • Popup thông báo sẽ hiện lên. Bạn có thể loại bỏ các khách hàng đã chọn bằng cách chọn dấu X (1). Sau đó, chọn Trạng thái muốn thay đổi (2) và bấm Xác nhận (3).


Lưu ý: 2 cách trên áp dụng cho các khách hàng ở giai đoạn Liên hệ. Nếu ở giai đoạn Tiềm năng, bạn sẽ chỉ có thể thao tác được theo cách 1