Để tạo 1 cơ hội giao dịch mới tại My.rever, bạn thao tác như sau:

- Truy cập My.rever > Cơ hội > Tạo mới

- Nhập thông tin

Trong đó các trường thông tin có dấu * là bắt buộc

  • Loại giao dịch: Đăng kê (đăng bán hoặc cho thuê giúp chủ nhà), Mua (tìm mua nhà đất) hoặc Thuê (cần thuê nhà đất)
  • Giai đoạn: phụ thuộc vào loại giao dịch
  • Bước: phụ thuộc vào loại giao dịch
  • Liên hệ: 
  • Tên cơ hội: Cách đặt tên cơ hội/giao dịch
  • Giá ước tính: Giá trị giao dịch ước tính
  • Hoa hồng: Dự kiến hoa hồng khi kết thúc giao dịch (bạn lựa chọn tính hoa hồng theo % giao dịch hoặc tự nhập số tiền nhận được)

  • Ngày chốt dự kiến
  • Ghi chú: Mô tả chi tiết hơn/lưu ý về giao dịch

Mời các bạn xem video clip bên dưới để biết rõ thêm về cách tạo 1 cơ hội giao dịch mới:


Chi tiết thao tác của 1 cơ hội giao dịch mời bạn xem tiếp tục bài viết này.