Mỗi 1 cơ hội giao dịch sau khi tạo hoàn tất, bạn sẽ có thể tùy chỉnh nhiều thông tin trong đó. 1 cơ hội giao dịch gồm 10 thành phần như sau

1. Tên của cơ hội giao dịch: Bạn nên đặt một cái tên dễ nhớ, dễ phân biệt. Help Center đề xuất tên giao dịch như sau;

2. Liên hệ: Thông tin khách hàng của bạn. Bạn có thể thay đổi thông tin khách hàng hiện có như hướng dẫn trong hình;

3. Nhà đất: Nhà đất - listing có liên quan đến cơ hội giao dịch của bạn. Bạn có thể thêm nhà đất vào theo như hướng dẫn bên dưới. Chỉ cần nhập Tên, địa chỉ hoặc mã số Nhà đất;

4. Chi tiết: Chỉnh sửa các thông tin chi tiết cơ hội giao dịch của bạn;

5. Việc cần làm: Tính năng đang được xây dựng. Hệ thống sẽ cập nhật sau;

6. Thất bại: Chuyển trạng thái giao dịch của bạn về Thất bại;

7. Các tùy chỉnh khác của cơ hội giao dịch

  • Cập nhật: Chỉnh sửa lại các thông tin hiện có của cơ hội giao dịch
  • Xóa: xóa cơ hội giao dịch khỏi tài khoản của bạn. Tất cả các thông tin liên quan của giao dịch sẽ bị xóa

8. Thông tin mã số ID của cơ hội giao dịch và vị trí nơi giao dịch diễn ra;

9. Tài liệu & Hợp đồng: Lưu trữ các tài liệu và hợp đồng liên quan đến giao dịch;

10. Chào giá, Hoa hồng, Lịch sử tương tác, Ghi chú: Tính năng đang được xây dựng.