Mỗi cơ hội giao dịch làm việc với khách hàng, sẽ có rất nhiều thông tin và tài liệu được lưu trữ từ hợp đồng đại diện, hợp đồng đặt cọc, các thông tin khác...

Để thuận tiện cho việc lưu trữ thông tin, mỗi giao dịch tạo ra bạn có thể đưa các tài liệu, hợp đồng liên quan vào để phục vụ cho công việc, thao tác vô cùng đơn giản

Các tài liệu này khi đưa lên hệ thống sẽ không bao giờ bị mất đi và rất dễ dàng để sắp xếp, kiểm soát.

Sau này khi cần tìm lại, chỉ cần 1 vài thao tác đơn giản là có thể tải tài liệu, hợp đồng về như sau:

- Nhấn vào tên tài liệu bạn đã lưu

- Pop-up "Cập nhật tài liệu" bạn nhấn vào tên tài liệu > Tài liệu sẽ tự động tải về máy tính của bạn.