Bước 1: Đăng nhập vào email của công ty trên trình duyệt

Bước 2: Truy cập vào https://my.rever.vn/ , bấm chọn Sign in with Google


Bước 3: Popup thông báo hiện lên, chọn đúng email của công ty để xác nhận đăng nhập. Các email khác không phải email của công ty cung cấp cho bạn sẽ không truy cập được.

Như vậy là bạn đã đăng nhập được vào My Rever rồi nhé! https://my.rever.vn/dashboard/mine 

Lưu ý: Trường hợp popup thông báo ở bước 3 không hiện lên hoặc bấm vào email nhưng vẫn không đăng nhập được, bạn kiểm tra lại:

  • Tắt phần mềm, ứng dụng chặn quảng cáo, pop-up thông báo trên trình duyệt web
  • Chuyển sang sử dụng trình duyệt Chorme (trường hợp đang dùng trình duyệt web khác như Cốc Cốc, Safari...)
  • Nếu vẫn không đăng nhập được, bạn liên hệ với Help Center để được hỗ trợ nhé!