Khóa học Red 16: Phương pháp tối nhất để bắt đầu xây dựng sự nghiệp bất động sản của bạn

Xây dựng các kỹ năng cơ bản trong sự nghiệp bất động sản. Điểm khởi đầu tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn đạt ít nhất 16 giao dịch một năm.

Tải trọn bộ giáo trình

Tải trọn bộ kịch bản gọi điện thoại theo hướng dẫn của khóa học Red 16


Khóa học GEO FARM: Trở thành chuyên gia bất động sản hàng đầu được lựa chọn trong khu vực của bạn

Xây dựng kỷ luật để thiết lập thói quen. Bằng cách nắm vững ba giờ mỗi ngày tìm kiếm khách hàng tiềm năng, môi giới có thể thực hiện 32 giao dịch

Tải trọn bộ giáo trình


Kịch bản Tìm kiếm và khai thác, làm việc với khách mua

Tải trọn bộ kịch bản


Kịch bản chung (Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, làm việc với khách mua, làm việc với khách bán)

Kịch bản dành cho những nhân viên môi giới hàng đầu luyện tập ngày qua ngày

Tải trọn bộ kịch bản