Sau khi đã có được khách hàng và xác định, biết được các thông tin nhu cầu của họ, bước tiếp theo các bạn sẽ tiến hành tạo 1 Deal - giao dịch để làm việc với khách hàng đó

Chi tiết cách thức tạo 1 Deal - giao dịch cùng với những thao tác cơ bản, mời bạn xem video bên dưới: