Tên miền Website hay Domain được hiểu đơn giản hơn là “địa chỉ” chính xác link dẫn website cần tìm. Với Website của tôi, tên miền Website được đặt theo email Rever của RVA.

Ví dụ: Nhân viên tên Hồ Thị Kỳ Duyên sẽ có email Rever duyenhtk@rever.vn. Do đó tên miền Website của tôi sẽ là https://duyenhtk.rever.vn/Để kiểm tra tên miền đã đúng tên chủ nhân Website chưa, thực hiện các bước sau:

  • Truy cập https://my.rever.vn/ và đăng nhập bằng email Rever

  • Trên thanh công cụ, chọn mục Quảng bá => Website của tôi

  • Kiểm tra tên miền Website tại góc trên bên phải màn hìnhBạn cũng có thể thay đổi tên miền Website của mình theo các bước sau:

  • Bạn đã có tên miền

- Kiểm tra Mật khẩu đăng nhập tên miền tại trang quản trị tên miền bạn đã đăng kí mua

- Nếu quên bạn hãy gửi thông tin đến nhà cung cấp tên miền bạn đã mua và nhờ họ cung cấp lại cho bạn

- Tạo Ticket "Hỗ trợ trỏ tên miền" về Help Center và đính kèm thông tin đăng nhập để Help hỗ trợ bạn nhé: Tạo Ticket

  • Bạn chưa có tên miền

- Tìm kiếm các trang mạng bán tên miền và kiểm tra xem tên miền bạn muốn mua đã có đăng kí chưa

- Nếu chưa, tiến hành mua tên miền và lưu lại thông tin đăng nhập tên miền tại trang quản trị tên miền

- Tạo Ticket "Hỗ trợ trỏ tên miền" về Help Center và đính kèm thông tin đăng nhập để Help hỗ trợ bạn nhé: Tạo Ticket