Khi truy cập vào một trang website, Tiêu đề chính là nội dung đầu tiên và to rõ nhất ở trang chủ nên việc đặt tiêu đề chính ra sao để vừa thể hiện dấu ấn cá nhân, vừa thu hút và giữ chân khách hàng xem thêm những nội dung khác của “Trang web của tôi” thật sự quan trọng.

Và nếu bạn đã có cho mình một tiêu đề chính đặc biệt nhất và muốn thể hiện điều đó lên trang web cá nhân, hãy làm theo các bước sau đây:

  • Đầu tiên, truy cập https://my.rever.vn/ > Quảng bá > Website của tôi
  • Chọn mục Trang chủ => Tiêu đề
  • Chỉnh sửa Tiêu đề chính và nhấn lưu