Bên cạnh một tiêu đề chính to, rõ, ấn tượng thì một Tiêu đề phụ miêu tả sâu hơn nội dung website của bạn cùng lời cam kết phục vụ khách hàng tận tâm sẽ là điểm cộng sáng giá cho website thương hiệu cá nhân. Do đó, khi bạn đã xây dựng riêng cho mình tiêu đề phụ đặc biệt nhất, hãy làm theo các bước sau cùng Help Center để cập nhật tiêu đề phụ trên Website của tôi:

  • Đầu tiên, truy cập https://my.rever.vn/ > Quảng bá > Website của tôi
  • Chọn mục Trang chủ => Tiêu đề
  • Chỉnh sửa tiêu đề phụ và nhấn lưu