Tại Website của tôi, mục Giới thiệu là cực kì quan trọng vì đây là nơi thể hiện thông tin cá nhân và cách thức liên hệ với RVAs khi có nhu cầu giao dịch. Do đó, bạn nên cân nhắc thông tin thể hiện và cập nhật nhanh chóng nếu có thay đổi về thông tin cá nhân.

Để thay đổi thông tin liên hệ trên Website của tôi, thực hiện các bước sau:

  • Tại https://my.rever.vn/ => Quảng bá => Website của tôi 

  • Chọn mục Giới thiệu và Liên hệ => Thông tin hiển thị

  • Chỉnh sửa nội dung bên dưới và nhấn lưu
    Và cụ thể hơn, các bạn theo dõi video sau.