Tại Website của tôi, mục Nhà đất bán luôn được ưu tiên thiết kế giao diện đẹp và thu hút nhất để khách hàng dễ dàng thao tác xem bài hay lựa chọn bất động sản cần mua. Do đó, sắp xếp hiển thị bài đăng một cách hợp lý tại mục này sẽ giúp RVAs tiếp cận được nhu cầu khách hàng nhiều hơn và nhanh chóng đạt được giao dịch. Để thay đổi hiện thị nhà đất tại Nhà đất bán, bạn thực hiện các bước sau tại:

  • Truy cập https://my.rever.vn/ >  Quảng bá => Website của tôi
  • Chọn mục Nhà đất đang bán

Trong đó:

  1. Nhà đất được chọn sẽ hiện đầu danh sách hiển thị tại mục Nhà đất bán (lưu ý: thứ tự hiện theo chữ cái đầu BĐS theo thứ tự A-Z)
  2. Nhà đất được chọn sẽ xuất hiện trang chủ Website của bạn
  3. Bạn có thể thay đổi thông tin về nhà đất (dành cho RAVs sở hữu nhà đất đó)
  4. Ẩn bài viết về nhà đất khỏi website (chỉ có bạn nhìn thấy nhà đất đó tại mục Nhà đất đang bán trên Website của tôi)
  5. Xóa bài viết về nhà đất khỏi Website của bạn

Video miêu tả chi tiết các thao tác hiển thị: