Tương tự như Nhà đất bán, chuyên mục Nhà đất cho thuê cũng là nơi rất nhiều khách hàng truy cập và tìm kiếm thông tin, nhất là những khách có nhu cầu thuê căn hộ làm văn phòng hay khách nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Vì vậy, công cụ Thay đổi hiển thị bài viết Nhà đất cho thuê sẽ giúp bạn hiểu hơn các bước thao tác như sau:

Trong đó:

  1. Nhà đất được chọn sẽ hiện đầu danh sách hiển thị tại mục Nhà đất cho thuê
  2. Nhà đất được chọn sẽ xuất hiện trang chủ Website của bạn
  3. Bạn có thể thay đổi thông tin về nhà đất (dành cho RAVs sở hữu nhà đất đó)
  4. Ẩn bài viết về nhà đất khỏi website (chỉ có bạn nhìn thấy nhà đất đó tại mục Nhà đất cho thuê trên Website của tôi)
  5. Xóa bài viết về nhà đất khỏi Website của bạn

   

Với mỗi thay đổi bài viết của bạn sẽ hiển thị trên Website của tôi như sau: