Với mỗi tin/bài viết về Nhà đất đang rao bán được hiển thị trên Trang chủ Website của tôi, RAVs cần lưu ý thời gian đăng tải bài viết đó để tránh một bài viết không thu hút tồn tại quá lâu hoặc đã bán những vẫn chiếm chổ "hot" của những nhà đất khác. Do đó, để xóa một nhà đất đang hiển thị ra khỏi trang chủ, bạn thao tác các bước sau:

  • Tại https://my.rever.vn/ => Quảng bá => Website của tôi
  • Chọn Quảng bá => Website của tôi

  • Chọn mục Nhà đất đang bán => Lựa chọn nhà đất nào đang hiển thị trên Trang chủ cần xóa

  • Nhấn vào biểu tượng Cài đặt => ẩn hoặc nhấn chuột vào nút Hiện/Ẩn rồi Xác nhận đồng ý

  • Xác nhận đồng ý 

  • Để hiển thị trở lại Nhà đất đang bán lên Website => Nhấn vào biểu tượng Cài đặt => Hiển đầu danh sách hoặc nhấn chuột vào nút Hiện/Ẩn.