Bạn có một dự án đã cũ nhưng vẫn tồn tại trên trang chủ nhưng vẫn chưa thể xoá đi? Với mong muốn tận dụng tối đa "mặt tiền" trang chủ WS, các RAVs luôn phải cân nhắc sự tối ưu trong việc hiển thị các Dự án đang có. Để ngưng hiển thị một dự án bất kì trên trang chủ, bạn thực hiện các bước sau:

  • Tại https://my.rever.vn/ => Quảng bá => Website của tôi 
  • Chọn mục Dự án 
  • Chọn Dự án bạn muốn ẩn hiển thị trang chủ => Tại cột Ẩn/Hiện nhấn vào dấu tròng rồi xác nhận hoặc tại nút Cài đặt bạn chọn Ẩn rồi xác nhận
  • Dự án bạn xác nhận ẩn sẽ nằm cuối danh sách Dự án của bạn => chọn Hiện tại cột Ẩn/Hiện hoặc nhấn nút Cài đặt chọn Hiện đầu danh sách dự án sẽ xuất hiện tại Website của bạn nhưng không xuất hiện trên Trang chủ.

Video dưới đây sẽ giúp bạn rõ hơn các bước thao tác!