Với công cụ Website của tôi, các RVAs luôn muốn tận dụng tối đa các tính năng thay đổi hiển thị hiện đó để thiết kế chuyên mục Dự án của mình hấp dẫn khách hàng hơn. Vậy bạn đã thật sự hiểu rõ cách thức hiển thị các Dự án bạn có chưa? Các bước thao tác đơn giản sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt và tùy chỉnh hiển thị chuyên mục Dự án của bạn: 

  • Tại https://my.rever.vn/ => Quảng bá => Website của tôi 
  • Chọn mục Dự án => chọn Dự án bạn muốn thay đổi hiện thị và nhấn Cài đặt bên phải dự án và chọn lệnh hiển thị

Trong đó:

  1. Dự án được chọn sẽ hiện đầu danh sách hiển thị tại mục Nhà đất bán (lưu ý: thứ tự hiện theo chữ cái đầu BĐS theo thứ tự A-Z)
  2. Dự án được chọn sẽ xuất hiện trang chủ Website của bạn 
  3. Ẩn bài viết về Dự án khỏi website (chỉ có bạn nhìn thấy nhà đất đó tại mục Dự án trên Website của tôi)
  4. Xóa bài viết về Dự án khỏi Website của bạn

Video bên dưới đây sẽ giúp bạn thao tác dễ dàng hơn các tính năng hiển thị của Dự án!