Tại mục Tin tức trên website của tôi, RVAs được tự mình viết, cập nhật và sắp xếp bài viết vào chuyên mục theo ý muốn. Điều đó không chỉ giúp website của bạn phong phú hơn về nội dung mà còn tạo sự thuận lợi khi xem bài viết của khách hàng. Các bước đơn giản để bạn chỉnh sửa chuyên mục tại Tin tức như sau:

  • Tại https://my.rever.vn/ => Quảng bá => Website của tôi
  • Chọn mục Bài viết => Chuyên mục
  • Thêm Chuyên mục hoặc chỉnh sửa chuyên mục đã đã

  • Nhấn Đồng ý