Sau khi tạo mới Nhà đất và cập nhật thông tin, bước tiếp theo bạn cần làm để hoàn thiện Listing của mình là cập nhật thêm hình ảnh thực tế. Điều này rất cần thiết không chỉ để Nhà đất của bạn đủ yêu cầu xuất bản mà còn là căn cứ thực tế để khách tham khảo trước khi liên hệ. Các bước thêm hình ảnh như sau:

- Truy cập men Nhà đất tại my.rever.vn=> chọn nhà đất của tôi

- Nhấn chọn Nhà đất bạn muốn bổ sung hình ảnh

- Chọn tab hình ảnh => tải hình từ thiết bị của bạn và thay đổi tiêu đề phù hợp

Mời các bạn theo dõi video dưới đây để hiểu rõ hơn các bước!