Sau khi đã xuất bản hoàn tất, trường thông tin tiêu đề sẽ bị hệ thống đóng băng lại và không thể sửa được. Nguyên nhân là vì Tiêu đề liên quan đến việc hiển thị trực tiếp trên website Rever.vn, kết quả tìm kiếm Google, có thể xem là "bộ mặt" của nhà đất của bạn. Để có thể tự sửa tiêu đề này lại được, bạn làm theo các bước sau

  1. Đổi Hiển thị của nhà đất thành Chỉ mình tôi

  2. Chỉnh sửa thông tin Tiêu đề theo ý mình

  3. Lưu thay đổi

    •  

  4. Chuyển Hiển thị của nhà đất thành Xuất bản

Bộ phận content sẽ tiến hành duyệt lại xuất bản cho Nhà đất này của bạn!