Với mỗi Nhà đất RVAs sở hữu, theo từng gian đoạn sẽ có trạng thái của giao dịch khác nhau nên RVAs cần thường xuyên cập nhật chính xác trạng thái chính xác trên MyRever. Các trạng thái Nhà đất và cách tùy chỉnh như sau:

1. Để chỉnh trạng thái:

- Truy cập Nhà đất của tôi tại my.rever.vn

- Lựa chọn Nhà đất bạn muốn thay đổi trạng thái và lựa trọn trạng thái đổi

2. Các trạng thái nhà đất:

- Không hoạt động: trạng thái mặc định khi bạn tạo mới nhà đất, chưa được đăng rao hay giao dịch

- Đăng rao: nhà đất đang được rao bán/ cho thuê

- Độc quyền: nhà đất được đăng rao với trạng thái độc quyền của bạn

- Đã bán/ đã thuê: nhà đất đã được bạn giao dịch thành công

- Đã bán/ đã thuê bên ngoài: nhà đất đã giao dịch bên ngoài không qua bạn hay Rever

Sau đó bạn xác nhận Đồng ý