Tại mục Nhà đất đang bán trên Website của tôi, bạn hoàn toàn có thể tùy chế độ hiển thị (ẩn hoặc hiện) nhà đất bằng những bước thao tác đơn giản sau:

1. Ẩn Nhà đất đang bán:

- Truy cập https://my.rever.vn/=> quảng bá => website của tôi

- Chọn Nhà đất đang bán =>chọn nhà đất bạn đang muốn Ẩn hiển thị 

Cách 1: Nhấn chọn chấm tròn Ẩn/Hiện => chấm tròn chuyển sang Ẩn => xác nhận Đồng ý

Cách 2: Chọn Logo Cài đặt => Ẩn => xác nhận Đồng ý

Lưu ý: Nhà đất đang ẩn sẽ không hiện thông tin trên Website của tôi nhưng vẫn hiện trên list Nhà đất của bạn

2. Hiện Nhà đất đang bán:

Sau khi Ẩn, Nhà đất của bạn sẽ nằm cuối list hiển thị => kéo chuột đến cuối danh sách chọn Nhà đất bạn muốn hiện

Cách 1: Nhấn chọn chấm tròn Ẩn/Hiện => chấm tròn chuyển sang Hiện 

Cách 2: Chọn Logo Cài đặt =>Hiện đầu danh sách hoặc Hiện trên trang chủ