Làm cách nào để thu hút người đọc nhấn vào bài viết để đọc trọn vẹn nếu bạn chỉ có tiêu đề? Để cụ thể hơn tiêu đề bài viết cũng như giúp người đọc hiểu được nội dung bài viết của bạn, RVAs đừng quên cập nhật Tóm tắt cho bài viết của mình và xem cách tóm tắt hiển thị trên Website của tôi ra sao nhé!

1. Chỉnh sửa Tóm tắt

- Truy cập https://my.rever.vn/=> Quảng bá => Website của tôi

- Chọn Bài viết => Biên tập bài viết => chọn bài viết bạn muốn chỉnh sửa

- Phần Tóm tắt sẽ nằm bên dưới Hình đại diện, RVAs tiến hành chỉnh sửa và nhấn Cập nhật

2. Hiển thị Tóm tắt

Sau khi cập nhật, Tóm tắt của bạn sẽ hiện ngay bên dưới Tiêu đề tại mục Tin tức trên Website của tôi