Bên cạnh những thông tin cơ bản về nhà đất, bạn hoàn toàn có thể cập nhật thêm các Tiện ích khu vực xung quanh Nhà đất của bạn như bệnh viện, trường học hoặc chợ,.v.v. Các bước thao tác như sau:

- Truy cập https://my.rever.vn/  => Nhà đất của tôi

- Chọn nhà đất bạn muốn cập nhật/ chỉnh sửa tiện ích khu vực

- Tùy chọn cách chỉnh sửa

- Lựa chọn tiện ích bạn muốn hiển thị

- Nhấn Lưu thay đổi

- Kiểm tra thông tin trên Website