Bắt đầu hành trang công việc mới tại Rever, RVAs sẽ làm quen với Worlkplace - Workchat là các ứng dụng riêng thiết kế cho việc trao đổi thông tin, nhận tin tức và hướng dẫn công nghệ. Chỉ với vài bước thao tác đơn giản sau bạn sẽ cài đặt được ứng dụng cho thiết bị di động hệ điều hàng IOS và bắt đầu các trải nghiệm thú vị khác.

1. Tìm kiếm ứng dụng trên App Store

2. Tải ứng dụng về máy

3. Các bước đăng nhập tiếp theo