Khi nhấn Xuất bản và được bộ phận Content duyệt, nhà đất của bạn sẽ được hiển thị (theo mặc định) là 60 ngày trên website Rever.vn. Sau thời gian 60 ngày này, nếu bạn không gia hạn hoặc chuyển hiển thị thì bài viết nhà đất sẽ có thông báo "Tin này đã hết hạn" gây khó khăn cho khách hàng khi tham quan website. Do đó, hãy luôn kiểm tra các nhà đất SẮP/ĐÃ hết hạn của bạn và GIA HẠN để tiếp tục tiếp cận khách hàng tiềm năng nhé. Các bước gia hạn như sau:

1. Truy cập https://my.rever.vn/  

2. Chọn mục Nhà đất => Nhà đất của tôi

3. Kiểm tra Nhà đất tại các mục Độc quyền, Đăng rao, Không hoạt động đang hiển thị Xuất bản

4. Chọn nhà đất bạn đã hết hạn xuất bản (trạng thái KHÔNG HOẠT ĐỘNG) bạn muốn hiển thị website trở lại => chọn Sửa

5. Ở mục trạng thái, chọn Đăng rao (hoặc Độc quyền nếu nhà đất đó bạn đang độc quyền)

 

6. Pop-up Xác nhận hiện ra, điều chỉnh thời gian bạn muốn gia hạn nhà đất