Sau khi hoàn tất giao dịch nhà đất, RVAs đừng quên chuyển trạng thái nhà đất sang Đã bán/đã thuê (nếu RVAs là người thực hiện giao dịch đó) hoặc Đã bán/Đã thuê với bên ngoài (nếu người thực hiện giao dịch không phải nhân viên Rever). Điều này không chỉ giúp RVAs quản lý giỏ hàng của mình hiệu quả hơn mà còn tăng độ tin cậy của khách hàng khi tham quan website Rever.vn (khi nhà đất hiển thị Xuất bản). Các bước thực hiện như sau:

- Truy cập https://my.rever.vn/  => Nhà đất > Nhà đất của tôi

- Chọn nhà đất bạn muốn chuyển trạng thái > Sửa


- Thay đổi trạng thái 

- Xác nhận Đồng ý