Khác với các nhà đất căn hộ, shop-house hay officetel, Nhà phố là cần có địa chỉ cụ thể trên bản đồ. Cách thức nhập địa chỉ cho Nhà phố như sau:

- Truy cập https://my.rever.vn  => nhà đất của tôi

- Tạo mới => cập nhật các trường thông tin bắt buộc (được đánh dấu *)


- Nhấn Tiếp tục  => Nhập địa chỉ nhà đất vào khung trống trên bản đồ

- Khi đó các trường thông tin Số nhà, Đường, Quận, Thành phố sẽ được điền tự động.


- Kiểm tra thông tin và điều chỉnh (thêm) các thông tin cần thiết và nhấn Tạo mới

Mời bạn xem thêm chi tiết tại video sau đây!