Sau một thời gian đăng rao nhà đất trên website Rever.vn, nhà đất của bạn sẽ hết hạn xuất bản (60 ngày kể từ ngày yêu cầu xuất bản của bạn được duyệt) và chuyển sang Hết hạn khi hiển thị tại My Rever như hình:

Theo sau đó, 15 ngày kể từ ngày Hết hạn nhà đất của bạn sẽ chuyển sang trạng thái Không hoạt động:

Cả hai tab Hết hạn và Không hoạt động đều mang ý nghĩa nhà đất của bạn đã quá hạn đăng rao và việc phân loại này giúp bạn và cả quản lý của team/đội/nhóm/MC dễ dàng hơn trong việc theo dõi danh sách nhà đất tập thể.

Bạn hoàn toàn có thể chủ động kiểm tra các nhà đất đã hết hạn của mình để điều chỉnh trạng thái và hiển thị phù hợp theo các bước sau:

- Truy cập https://my.rever.vn => Nhà đất của tôi

- Trên thanh công cụ Lọc => chọn Thêm và chỉ lọc các nhà đất đã Xuất bản 

- Chọn xem các nhà đất Không hoạt động và chỉnh sửa hiển thị hoặc trạng thái theo các bài hướng dẫn:

* Gia hạn nhà đất hết hạn: tại đây

* Chuyển trạng thái Đã giao dịch Nhà đất: tại đây