Bắt đầu với công việc Chuyên viên môi giới Bất động sản RVA luôn cần hỗ trợ các nền tảng công nghệ trong việc quản lý liên hệ khách hàng. Hubspot là một phần mềm hỗ trợ đắc lực với khả năng nhập, ghi nhận liên hệ tự động trên hệ thống và quản lý cũng như ghi nhận lịch sử trao đổi với khách. Các bước đơn giản để bạn đăng nhập Hubspot như sau:

-  Truy cập https://www.hubspot.com/ , nhấn chọn Login

- Nhấn chọn Sign in with Google

- Lựa chọn Đăng nhập bằng Email REVER

-Sau khi đăng nhập thành công bạn tiến hành các bước tiếp theo theo hướng dẫn tại đây: