Khi tiến hành liên lạc và trao đổi với khách hàng tiềm năng, những cuộc hẹn trao đổi trực tiếp hoặc xem nhà là điều cần thiết. Với Hubspot bạn hoàn toàn có thể tạo cuộc hẹn và cả bạn cùng khách hàng sẽ nhận được lời nhắc khi liên kết Google Celendar. Các bước thao tác như sau:

    - Đăng nhập https://app.hubspot.com/ bằng tài khoản Google Rever

    - Chọn Contacts => Contacts

    - Chọn khách hàng bạn muốn đặt lịch

    - Nhấn chọn Meet

Trong đó, các mục bạn có thể chỉnh sửa bao gồm:

    - Tiêu đề cuộc hẹn

    - Meeting type: phân loại cuộc hẹn 

    - Attendees: người tham dự ( có thể chọn nhiều người trong danh sách Contacts của bạn)

    - Time: Thời gian bắt đầu cuộc hẹn

    - Duratuin: thời lượng cuộc hẹn

    - Describe: Nội dung lời mời của bạn. Với các công cụ định dạng có sẵn bạn hoàn toàn có thể trình bày nội dung như một thiệp mời sang trọng nhấn mạnh thiện chí và sự chuyên nghiệp của bản thân.

- Connect to Google Calendar or Office 365 Calendar: Nhấn chọn để liên kết với Google Calendar hoặc Office 365, nội dung cuộc hẹn của bạn sẽ được tự động thêm vào lịch Calendar. Khi đó, Google sẽ gửi email thông báo và nhắc giờ cuộc hẹn đến cả bạn - khách hàng (nếu Contacts của bạn có email) hoàn toàn tự động. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo bạn và khách không bị bỏ lỡ nhau nếu chẳng may quên buổi hẹn.