Trong lĩnh vực môi giới bất động sản, Contacts (Khách hàng tìm năng) là vô cùng quan trọng và quyết định sự thành công của một môi giới chuyên nghiệp. Để quản lý tốt số lượng contacts và từng giai đoạn của giao dịch bất động sản, phần mềm Hubspot là công cụ hữu ích cho bạn. Bắt đầu với Hubspot tại https://app.hubspot.com và đăng nhập bằng email Rever.

 CONTACTS - công cụ quản lý và theo dõi hành vi khách hàng

Với Contacts, ngoài việc tự cập nhật thêm khách hàng mới, Hubspot cũng sẽ gửi thông tin về khách hàng đăng kí nhận thông tin từ bạn qua website của tôi. Để nhập thêm contacts mới, bạn chọn Creative Contact ở góc trái màn hình và điền thông tin:

Các mục được đánh dấu * là bắt buộc (số điện thoại, danh xưng, phân loại khách hàng). Bạn KHÔNG BẮT BUỘC phải nhập email của khách ngay lần đầu tạo liên hệ, tuy nhiên bạn nên nhanh chóng bổ sung email trong những lần liên hệ sau để việc thông tin, gửi mail tài liệu và đặt lịch hẹn nhanh chóng hơn.

Sau khi có liên hệ, các tính năng tiếp theo cho phép bạn liên lạc với khách bao gồm Ghi chú, Gửi mail, Gọi điện thoại, Ghi nhận nội dung liên lạc, Tạo task và Đặt lịch hẹn. Tham khảo thêm các hướng dẫn sau về Contact:

Tạo Contact mới

Theo dõi hành vi của Contact

Làm việc với Contact trên Deal

DEAL - Quản lý các bước của một giao dịch hiệu quả

Thao tác Deal với Hubspot giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn trong việc phân loại, xử lý và chuyển giao các giao đoạn của một giao dịch. Để tạo Deal mới, nhấn chọn Sales => Deal => Create Deal ở góc phải màn hình.

Tiếp theo sau đó bạn điền thông tin vào Deal:

 Trong đó:

- Deal name: Tên giao dịch do bạn đặt

- Pipeline: Phân loại giao dịch

- Deal Stage: Trạng thái giao dịch

- Propety  Type: Phân loại nhà đất

- Deal owner: Chủ giao dịch

- Close date: Hạn đóng giao dịch

- Amount: Giá trị giao dịch

Xem thêm về hướng dẫn Deal: Tạo một deal - giao dịch mới

Mọi hỗ trợ và thông tin thêm về công nghệ vui lòng gửi Ticket đến Help Center:

Hướng dẫn tạo ticket:
Tạo ticket: