Với ứng dụng Workplace - Workchat kết nối mọi thành viên trong Rever, có đôi lúc bạn cần tìm lại các thông tin hoặc thông báo quan trọng trong các nhóm. Việc tìm lại thông tin như sau:

- Chọn nhóm bạn muốn tìm thông tin, nhấn vào ô tìm kiếm và điền thông tin bạn muốn tìm => Enter

- Lựa chọn thêm các thông tin bạn muốn tìm kiếm