Với trang cá nhân trên Workplace, bạn hoàn toàn có thể tận dụng hiệu quả cho việc đăng rao tìm đối tác hoặc thông tin hữu ích. Các bước cập nhật trạng thái đơn giản như sau:

- Truy cập trang cá nhân của bạn trên Workplace

- Cập nhật trạng thái và định dạng bài viết của bạn bằng những công cụ sẵn có như: In đậm, in nghiên, trích dẫn, dẫn link.

- Chèn hình ảnh, vị trí, tag tên các công cụ khác.

- Nhấn Đăng để trạng thái của bạn tiếp cận nhiều người hơn.