Khi liên kết tài khoản Google (email do Rever cung cấp cho nhân viên) với tài khoản MyRever bạn hoàn toàn có thể sử dụng MyRever để thao tác với dữ liệu và dịch vụ của Google. Trong đó, My Rever có thể: 

  • Gmail: Bạn có thể gửi và nhận tin nhắn Gmail, lên lịch gửi email và sửa đổi bản nháp email trong ứng dụng MyRever. Bạn cũng sẽ có thể đăng nhập và theo dõi các email được gửi trong ứng dụng. MyRever sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu Gmail của bạn, như tiêu đề email, dòng chủ đề và nội dung email.
  • Google Calendar: Bạn có thể sử dụng công cụ Cuộc họp để tạo mới hoặc sửa đổi các cuộc họp hiện có trên Lịch Google chính của mình.
  • Google Drive: Bạn có thể nhập văn bản hoặc tệp từ Google Drive để xuất bản bài đăng trên blog trên trang web của mình. Bạn cũng có thể sử dụng tài liệu nhập vào công cụ Tài liệu của Google.
  • Google Search Console: Bạn sẽ có thể xem và quản lý Search Console trong Hệ thống quản lý nội dung MyRever. Google sẽ chỉ sử dụng dữ liệu Google của bạn để cấp nguồn cho các phần khác nhau của sản phẩm kết nối với các công cụ G-Suite bạn sử dụng hàng ngày. Đó là dữ liệu của bạn. 

Đề liên kết tài khoản bạn truy cập https://my.rever.vn/ > Công cụ > Thiết lập và quản lý > Liên kết email > Thêm email cá nhân

Sau đó bạn nhấn Tiếp tục

Tiếp tục chọn tài khoản Google do Rever cung cấp

Nhấn Cho phép

Xác nhận trên pop-up hiện ra

Giờ đấy bạn hoàn toàn có thể gửi mail, lên lịch hẹn bằng Google với khách hàng trên My Rever!