Với thiết kế giao diện hoàn toàn tương tự Facebook, bạn hoàn toàn dễ dàng tạo sự kiện và mời gọi mọi người tham gia cùng mình trên Workplace với vài bước cơ bản sau.

Truy cập https://rever.workplace.com tại mục Home > Khám phá > Sự kiện

Khi tạo sự kiện bạn lựa chọn sự kiện riêng tư (chỉ nững người được được mời mới thấy sự kiện) hoặc REVER (tất cả nhân viên Rever đều có thể thấy và tham gia sự kiện).

Tiếp tục điền đầy đủ thông tin sự kiện

Nhấn Tạo và tiếp tục gửi lời mời hoặc chia sẻ sự kiến đến mọi người.