Với Hubspot, việc gửi email đến khách hàng (contacts) vô cùng đơn giản như khi bạn thao tác trên Google như sau:

 - Truy cập https://app.hubspot.com/  chọn Contacts > Contacts > chọn liên hệ bạn muốn gửi mail

 - Nhấn Email

Lựa chọn ứng dụng bạn muốn gửi mail và liên kết tài khoản Hubspot đến ứng dụng đó

Nhấn Apcept and Connect to Google (nếu bạn chọn liên kết tài khoản Google)

Nhấn chọn tài khoản Google do Rever cung cấp

Nhấn Cho phép

Hoàn thành email của bạn với Subject (tiêu đề), nội dung mailfile đính kèm (nếu có)

Ngoài ra, nếu mail bạn gửi cần CC hoặc BB cho cấp trên đừng quên Cc và Bb trước khi nhấn Send (gửi).