Sau khi Tạo sự kiện trên Workplace, bạn sẽ cần lưu thông tin Sự kiện của mình hoặc của người khác để tìm kiếm và xem lại về sau. Các bước thực hiện như sau:

 - Truy cập https://rever.workplace.com

- Chọn Trang chủ > Xem thêm

 - Chọn mục Sự kiện > Xem tất cả sự kiện sắp diễn ra

- Một số tùy chọn hiển thị cho bạn

- Chọn Tên sự kiện bạn quan và nhấn vào để xem thêm thông tin

- Bạn có thể lựa chọn xem thêm các sự kiện trong Quá khứ và các sự kiện bạn Tổ chức