Khi nhận được thông tin/nội dung "đắt giá" bạn cần lưu trữ để sử dụng về sau, hãy thao tác Lưu ngay chỉ với vài bước đơn giản.

  • Lưu Bài viết

Tại https://rever.workplace.com > Chọn bài viết bạn muốn lưu > nhấn vào biểu tượng ở góc phải trên cùng màn hình

 - Nhấn chọn Lưu bài viết

  • Lưu Tin nhắn

Với Tin nhắn Workplace nút Lưu ngay bên cạnh tin giúp bạn tiện lợi hơn khi Lưu tin nhắn.